Wszystkim Parafianom i Gościom
życzę
pokoju i radości od Zmartwychwstałego Pana
na przeżywane
Święta Zwycięstwa nad wszelkim złem i każdą beznadzieją

ks. proboszcz Marek Kina