Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu chrztu:

  • Akt urodzenia dziecka,
  • Wyciąg z aktu ślubu koscielnego rodziców,
  • Dane o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, ilość lat, zawód, dokładny adres),
  • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Katecheza przed chrztem po wieczornej Mszy św. w każdą ostatnią sobotę miesiąca.