Nasza parafia przed 1938 rokiem

Historia naszej Parafii sięga XIV wieku. Co prawda, wcześniej mówiono o miejscowości Ławki, później Prądki Wąskie, później, od roku 1380, przywoływano Dupiewo, by od roku 1770 zaistniało Dopiewo.

Pierwszy kościół wybudował Łukasz Górka herbu Łodzia – dziedzic wsi Łódź – pod Stęszewem. Był to kościół drewniany, bez wieży, poświęcony św. Mikołajowi. Dzwonnica stała obok kościoła. W roku 1366 parafia dopiewska została wydzielona z parafii Niepruszewo i należała do dekanantu stęszewskiego. Do parafii należały miejscowości: Dopiewo, Dopiewiec, Żarnowiec, Lisówki, Zborowo i Podłoziny. Przy kościele stała szkoła parafialna i szpital. Najstarsza księga parafii sięga 1583 roku.

W latach 1737-1757 dziedzic Dopiewa, Augustyn Działyński, wybudował nowy kościół, także drewniany. 15 sierpnia 1758 roku odbyła się konsekracja nowego kościoła pod wezwaniem, św. Mikołaja i NMP Wniebowziętej.

W historii naszej Parafii zaczynają się trudne chwile. Od 1780 roku nad parafią opiekę duszpasterską sprawują oo. Bernardyni z Konwentu Grodziskiego. 22 października 1786 roku zapisany został ostatni akt chrztu, a z dniem 25 października 1786 roku parafia Dopiewo została złączona z parafią Konarzewo. Na 152 lata nasza parafia “zawiesiła” swoje istnienie.

Starania o samodzielność parafii i posiadanie kościoła przez wszystkie te lata nie ustawały. Zostały uwieńczone sukcesem. W 1938 roku nasza Parafia został odłączona od Konarzewa i z dniem 1 lipca erygowana dekretem ks. kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski.

1938 r.

Pierwszym proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Czesław Sibilski (1938-1942). Zginął w obozie w Dachau 1 grudnia 1942 roku. W 1938 r. poświęcił cmentarz, w 1939 r. nowe dwa dzwony. W latach 1945-1947 nad parafią sprawował opiekę ks. Stanisław Hartlieb, proboszcz Konarzewa.

1938-1947 r.

Pierwszym powojennym proboszczem był ks. Alfons Majcherek (1947-1986). Przybył w 1947 roku. Mianowany proboszczem 15 października 1948 roku. W czasie swojego pasterzowania wybudował plebanię i dom gospodarczy, zaopatrzył kościół w organy, wybudował kaplicę na cmentarzu. W roku 1953 wskrzesił kult św. Mikołaja. W 1978 roku rozpoczął budowę kościoła pw. Nawiedzenia NMP, która została zakończona konsekracją 13.06.1982 roku. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Jerzy Stroba – Metropolita Poznański. Ks. Alfons Majcherek zmarł 17 maja 1988 roku.

1947-1988 r.

Po „budowniczym kościoła” z dniem 1 lipca 1986 roku mianowany proboszczem został ks. Władysław Łapawa (1986-1997). Po nim opiekę nad Parafią jako proboszcz przejął ks. Wojciech Paczkowski (1997-2010). Zmarł 20 sierpnia 2010 roku.
Od 25 sierpnia 2010 roku proboszczem parafii jest ks. Marek Kina.

1986-2010 r.