Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu pogrzebu katolickiego:

  • Akt zgonu,
  • Karta zgonu (do celów pochowania zmarłego),
  • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).