1. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, a także dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. informujemy o tym jak przetwarzamy dane osobowe.

2. Informacje ogólne

Korzystając z niniejszej strony internetowej, dalej jako Serwis, powierzasz nam swoje informacje. Niniejsza polityka prywatności służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane oraz w jakim celu i do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o  zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

Administratorem danych osobowych jest ks. proboszcz Marek Kina Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Dopiewie. Kancelaria parafialna znajduje się na ulicy Poznańskiej 18, 62-070 Dopiewo.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się, wysyłając wiadomość na adres e-mail: dopiewo@archpoznan.pl lub dzwoniąc pod numer 61 814-80-29.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Administrator zapisuje skąd zostały one pozyskane.

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika poprzez:

 • kontakt poza stroną internetową – w Serwisie Administratora znajduje się adres email, pod którym można się z nim kontaktować. W korespondencji mogą zostać podane dane osobowe;
 • Formularz wypełniany online – informacje gromadzone są dzięki formularzowi dostępnemu w Serwisie Administratora, który służy do celów kontaktowych;

Ponadto gromadzone są także dane o ruchu sieciowym oraz statystyki dotyczące częstotliwości odwiedzin w Serwisie Administratora – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane, takich jak odwiedzane podstrony naszego Serwisu, źródło odwiedzin, typ przeglądarki, systemu operacyjnego i inne. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Administrator nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

Podczas korzystania z Serwisu gromadzone są anonimowe informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach systemowych nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi systemowe stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Cele zbierania danych osobowych

Twoje dane takie jak: używana przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i inne dane, które pozyskujemy za pośrednictwem plików cookies, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Przetwarzamy je w w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

RODO przyznaje Użytkownikom następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia i zmiany danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa została wyrażona.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Formularz kontaktowy

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Administrator przetwarza dane osobowe (adres e-mail oraz inne ewentualnie podane dane w treści wiadomości) wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania przesłane przez formularz kontaktowy w okresie wymiany korespondencji. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz

7. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu i zakresu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów w sytuacji, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania.

W przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej wygaśnięcia lub rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem Serwisem będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności.

 8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”) . Są to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Serwis. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Serwis korzysta z plików cookie zbieranych w celach statystycznych i analitycznych (są to: _gid, _ga oraz _gat). Anonimowe monitorowanie wizyt na stronie pozwala ocenić skuteczność konkretnych rozwiązań, aby można było na tej podstawie optymalizować treści i udoskonalać swoją obecność w Internecie. Serwis wykorzystuje również pliki cookie niezbędne do zapewnienia działania podstawowych funkcji strony internetowej (jest to cookie_notice_accepted). Szczegółowy opis wykorzystywanych ciasteczek znajduje się w sekcji stosowanych plików cookie.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony;
 • Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę;
 • Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy;
 • Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies (zgoda na cookies). Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.  Ponadto zamieściliśmy odnośniki do instrukcji wyłączenia plików cookie na różnych urządzeniach i przeglądarkach.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Pliki cookies ustawione w Google Analytics w celach pomiarowych to pliki typu first-party (pliki własne), co oznacza, że ich wartości będą różne dla każdego klienta (czyli nie ma jednego ID pliku cookie Google Analytics, który byłby wykorzystywany na wszystkich stronach korzystających z Google Analytics).

Dzięki anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP Użytkownika jest na terytorium UE oraz Traktatowych Państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google. W tym celu prosimy o zapoznanie się ze sposobami wycofania zgody.

Wykorzystujemy Google Analytics, aby móc analizować i regularnie usprawniać działanie naszej witryny. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystać, aby ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Użytkownika. Dodatkowo zbieramy informacje na temat funkcjonalności Serwisu (na przykład, w celu wykrycia problemów z nawigacją).

Konfigurując usługi w ramach Google Analytics, zadbaliśmy o to, aby Google pozyskiwało te dane jako przetwarzający i tym samym nie miało uprawnienia ich wykorzystania do celów własnych. Ponadto wyłączyliśmy funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań itp. oraz remarketingu w sieci reklamowej i sieci wyszukiwania.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

_ga – oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje w sposób anonimowy i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.

Dostawca: Google Analytics.

Aktywne przez 2 lata;

_gid – przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z danych, które są zbierane to liczba odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo.

Dostawca: Google Analytics.

Aktywne przez 24 godziny;

_gat – używane do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów.

Dostawca: Google Analytics.

Aktywne przez 1 min;

cookie_notice_accepted – przechowuje informację o tym czy Użytkownik zezwolił lub odmówił przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu. Pozwala zapamiętać podjętą decyzję, przez co nie jest ona wyświetlana przy każdym wyświetleniu strony.

Dostawca: niniejszy Serwis

Aktywne przez 6 miesięcy.

9. Sposoby wycofania zgody

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach: 

Instrukcje dla urządzeń mobilnych: 

10. Zmiana Polityki.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki w celu doskonalenia zasad ochrony prywatności i stosowania przepisów prawa.