Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia małżeństwa kościelnego:

  • Aktualne metryki chrztu
  • Dowody osobiste
  • Ostatnie świadectwa katechizacji
  • Świadectwo bierzmowania
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
  • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.